Over Stichting De Schone Stad

Stichting De Schone Stad zet zich in voor een schone samenleving door de inzet van bewustwordings- en activatiecampagnes op festivals, tijdens evenementen en met lesprogramma’s voor het primair en voortgezet onderwijs. De stichting doet dit in opdracht van gemeentes en scholen.

Onder een schone samenleving verstaan we een wereld waarin onze (plastic) voetafdruk drastisch verkleind wordt door afval te voorkomen, te verminderen en te recyclen. Bewustwording is hiervoor de eerste stap, maar ook activatie is belangrijk: een betere wereld begint bij jezelf. Met onze onderwijsprogramma’s en activaties tijdens festivals en evenementen informeren we (bewustwording) én gaan we aan de slag met publiek en leerlingen (activatie) om hun omgeving op te schonen. Dit doen we altijd op een positieve, energieke manier.

 

Onder een schone samenleving verstaan we een wereld waarin onze (plastic) voetafdruk drastisch verkleind wordt door afval te voorkomen, te verminderen en te recyclen