Sjaak Veeken

Sjaak Veeken van Stichting de Schone Stad

Ik heb jarenlang in de grafische industrie gewerkt. Ik raakte op het pad van verduurzaming door
een environmental management programma bij een (grafische) multinational, waarbij elk
bedrijfsfacet onder de loep werd genomen om te kijken hoe dat duurzamer kon. Daardoor ben ik
gaan beseffen wat een enorme wissel we trekken op de aarde, en daarmee ook op al het leven
op onze aarde. Maar de aarde is niet van mij, of van ieder ander mens. We hebben hem in
bruikleen!

Ik ben ervan overtuigd dat als je iets in bruikleen hebt, je daar goed voor moet zorgen en het in
dezelfde staat moet teruggeven als waarin je het ontving. Ik heb dus een verantwoordelijkheid
om de aarde goed te verzorgen en mijn voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Inmiddels weten
we dat er heel veel mogelijkheden zijn om die goede zorg mogelijk te maken en om je
menselijke voetafdruk te minimaliseren. Het is mijn missie om die kennis en ervaring met zoveel
mogelijk mensen, jong en oud, te delen.’

‘Je moet goed zorgen voor wat je in bruikleen hebt’